DiVA - Academic Archive On-line

http://www.diva-portal.org/oai/OAI [ Identify, ListSets, ListMetadataFormats, ListIdentifiers, ListRecords ]


First checked: 2/19/2005
Checked 35 times
Check failed 0 times
Last checked: 9/9/2011

Record Counts

  Metadata Formats
Sets marc21 Count oai_dc Count oai_etdms Count swepub_mods Count uppsok Count
- No setSpec - ListIdentifiers ListRecords 83282 ListIdentifiers ListRecords 83282 ListIdentifiers ListRecords 83282 ListIdentifiers ListRecords 83282 ListIdentifiers ListRecords 83282
Lantbruk, veterinärmedicin och skoglig vetenskap (AgricultureVeterinaryMedForestry)
ListIdentifiers ListRecords 174 ListIdentifiers ListRecords 174 ListIdentifiers ListRecords 174 ListIdentifiers ListRecords 174 ListIdentifiers ListRecords 174
Article in journal (article)
ListIdentifiers ListRecords 3694 ListIdentifiers ListRecords 3694 ListIdentifiers ListRecords 3694 ListIdentifiers ListRecords 3694 ListIdentifiers ListRecords 3694
Book (book)
ListIdentifiers ListRecords 370 ListIdentifiers ListRecords 370 ListIdentifiers ListRecords 370 ListIdentifiers ListRecords 370 ListIdentifiers ListRecords 370
Article, book review (bookReview)
ListIdentifiers ListRecords 221 ListIdentifiers ListRecords 221 ListIdentifiers ListRecords 221 ListIdentifiers ListRecords 221 ListIdentifiers ListRecords 221
Chapter in book (chapter)
ListIdentifiers ListRecords 788 ListIdentifiers ListRecords 788 ListIdentifiers ListRecords 788 ListIdentifiers ListRecords 788 ListIdentifiers ListRecords 788
Collection (collection)
ListIdentifiers ListRecords 259 ListIdentifiers ListRecords 259 ListIdentifiers ListRecords 259 ListIdentifiers ListRecords 259 ListIdentifiers ListRecords 259
Conference paper (conferencePaper)
ListIdentifiers ListRecords 1731 ListIdentifiers ListRecords 1731 ListIdentifiers ListRecords 1731 ListIdentifiers ListRecords 1731 ListIdentifiers ListRecords 1731
Conference proceedings (conferenceProceedings)
ListIdentifiers ListRecords 114 ListIdentifiers ListRecords 114 ListIdentifiers ListRecords 114 ListIdentifiers ListRecords 114 ListIdentifiers ListRecords 114
Doctoral thesis (docotoralThesis)
ListIdentifiers ListRecords 11515 ListIdentifiers ListRecords 11515 ListIdentifiers ListRecords 11515 ListIdentifiers ListRecords 11515 ListIdentifiers ListRecords 11515
Open Access DRIVER set (driver)
ListIdentifiers ListRecords 83282 ListIdentifiers ListRecords 83282 ListIdentifiers ListRecords 83282 ListIdentifiers ListRecords 83282 ListIdentifiers ListRecords 83282
EC_fundedresources set (ec_fundedresources)
ListIdentifiers ListRecords 73 ListIdentifiers ListRecords 73 ListIdentifiers ListRecords 73 ListIdentifiers ListRecords 73 ListIdentifiers ListRecords 73
ESH (esh)
ListIdentifiers ListRecords 165 ListIdentifiers ListRecords 165 ListIdentifiers ListRecords 165 ListIdentifiers ListRecords 165 ListIdentifiers ListRecords 165
FHS (fhs)
ListIdentifiers ListRecords 50 ListIdentifiers ListRecords 50 ListIdentifiers ListRecords 50 ListIdentifiers ListRecords 50 ListIdentifiers ListRecords 50
Konstnärligt arbete (FineArt)
ListIdentifiers ListRecords 570 ListIdentifiers ListRecords 570 ListIdentifiers ListRecords 570 ListIdentifiers ListRecords 570 ListIdentifiers ListRecords 570
GIH (gih)
ListIdentifiers ListRecords 140 ListIdentifiers ListRecords 140 ListIdentifiers ListRecords 140 ListIdentifiers ListRecords 140 ListIdentifiers ListRecords 140
HGO (hgo)
ListIdentifiers ListRecords 100 ListIdentifiers ListRecords 100 ListIdentifiers ListRecords 100 ListIdentifiers ListRecords 100 ListIdentifiers ListRecords 100
HH (hh)
ListIdentifiers ListRecords 591 ListIdentifiers ListRecords 591 ListIdentifiers ListRecords 591 ListIdentifiers ListRecords 591 ListIdentifiers ListRecords 591
HHS (hhs)
ListIdentifiers ListRecords 408 ListIdentifiers ListRecords 408 ListIdentifiers ListRecords 408 ListIdentifiers ListRecords 408 ListIdentifiers ListRecords 408
HIG (hig)
ListIdentifiers ListRecords 126 ListIdentifiers ListRecords 126 ListIdentifiers ListRecords 126 ListIdentifiers ListRecords 126 ListIdentifiers ListRecords 126
HIS (his)
ListIdentifiers ListRecords 58 ListIdentifiers ListRecords 58 ListIdentifiers ListRecords 58 ListIdentifiers ListRecords 58 ListIdentifiers ListRecords 58
HJ (hj)
ListIdentifiers ListRecords 335 ListIdentifiers ListRecords 335 ListIdentifiers ListRecords 335 ListIdentifiers ListRecords 335 ListIdentifiers ListRecords 335
HKR (hkr)
ListIdentifiers ListRecords 413 ListIdentifiers ListRecords 413 ListIdentifiers ListRecords 413 ListIdentifiers ListRecords 413 ListIdentifiers ListRecords 413
Humaniora & Teologi (HumanitiesTheology)
ListIdentifiers ListRecords 6339 ListIdentifiers ListRecords 6339 ListIdentifiers ListRecords 6339 ListIdentifiers ListRecords 6339 ListIdentifiers ListRecords 6339
HV (hv)
ListIdentifiers ListRecords 63 ListIdentifiers ListRecords 63 ListIdentifiers ListRecords 63 ListIdentifiers ListRecords 63 ListIdentifiers ListRecords 63
KAU (kau)
ListIdentifiers ListRecords 558 ListIdentifiers ListRecords 558 ListIdentifiers ListRecords 558 ListIdentifiers ListRecords 558 ListIdentifiers ListRecords 558
KMH (kmh)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
KONSTFACK (konstfack)
ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28 ListIdentifiers ListRecords 28
KTH (kth)
ListIdentifiers ListRecords 3803 ListIdentifiers ListRecords 3803 ListIdentifiers ListRecords 3803 ListIdentifiers ListRecords 3803 ListIdentifiers ListRecords 3803
Metadata for Libris (libris)
ListIdentifiers ListRecords 24748 ListIdentifiers ListRecords 24748 ListIdentifiers ListRecords 24748 ListIdentifiers ListRecords 24748 ListIdentifiers ListRecords 24748
Licentiate thesis (licentiateThesis)
ListIdentifiers ListRecords 1905 ListIdentifiers ListRecords 1905 ListIdentifiers ListRecords 1905 ListIdentifiers ListRecords 1905 ListIdentifiers ListRecords 1905
Bio- och geovetenskaper (LifeEarthScience)
ListIdentifiers ListRecords 760 ListIdentifiers ListRecords 760 ListIdentifiers ListRecords 760 ListIdentifiers ListRecords 760 ListIdentifiers ListRecords 760
LIU (liu)
ListIdentifiers ListRecords 3777 ListIdentifiers ListRecords 3777 ListIdentifiers ListRecords 3777 ListIdentifiers ListRecords 3777 ListIdentifiers ListRecords 3777
LNU (lnu)
ListIdentifiers ListRecords 629 ListIdentifiers ListRecords 629 ListIdentifiers ListRecords 629 ListIdentifiers ListRecords 629 ListIdentifiers ListRecords 629
Manuscript (manuscript)
ListIdentifiers ListRecords 155 ListIdentifiers ListRecords 155 ListIdentifiers ListRecords 155 ListIdentifiers ListRecords 155 ListIdentifiers ListRecords 155
MDH (mdh)
ListIdentifiers ListRecords 379 ListIdentifiers ListRecords 379 ListIdentifiers ListRecords 379 ListIdentifiers ListRecords 379 ListIdentifiers ListRecords 379
Medicin (Medicine)
ListIdentifiers ListRecords 3209 ListIdentifiers ListRecords 3209 ListIdentifiers ListRecords 3209 ListIdentifiers ListRecords 3209 ListIdentifiers ListRecords 3209
MIUN (miun)
ListIdentifiers ListRecords 507 ListIdentifiers ListRecords 507 ListIdentifiers ListRecords 507 ListIdentifiers ListRecords 507 ListIdentifiers ListRecords 507
NAI (nai)
ListIdentifiers ListRecords 582 ListIdentifiers ListRecords 582 ListIdentifiers ListRecords 582 ListIdentifiers ListRecords 582 ListIdentifiers ListRecords 582
NTNU (ntnu)
ListIdentifiers ListRecords 2346 ListIdentifiers ListRecords 2346 ListIdentifiers ListRecords 2346 ListIdentifiers ListRecords 2346 ListIdentifiers ListRecords 2346
ORU (oru)
ListIdentifiers ListRecords 599 ListIdentifiers ListRecords 599 ListIdentifiers ListRecords 599 ListIdentifiers ListRecords 599 ListIdentifiers ListRecords 599
Other (other)
ListIdentifiers ListRecords 176 ListIdentifiers ListRecords 176 ListIdentifiers ListRecords 176 ListIdentifiers ListRecords 176 ListIdentifiers ListRecords 176
Fysik, kemi och matematik (PhysicsChemistryMaths)
ListIdentifiers ListRecords 1447 ListIdentifiers ListRecords 1447 ListIdentifiers ListRecords 1447 ListIdentifiers ListRecords 1447 ListIdentifiers ListRecords 1447
Other (popular)
ListIdentifiers ListRecords 771 ListIdentifiers ListRecords 771 ListIdentifiers ListRecords 771 ListIdentifiers ListRecords 771 ListIdentifiers ListRecords 771
Refereed (refereed)
ListIdentifiers ListRecords 4558 ListIdentifiers ListRecords 4558 ListIdentifiers ListRecords 4558 ListIdentifiers ListRecords 4558 ListIdentifiers ListRecords 4558
Report (report)
ListIdentifiers ListRecords 4968 ListIdentifiers ListRecords 4968 ListIdentifiers ListRecords 4968 ListIdentifiers ListRecords 4968 ListIdentifiers ListRecords 4968
Article, review/survey (review)
ListIdentifiers ListRecords 53 ListIdentifiers ListRecords 53 ListIdentifiers ListRecords 53 ListIdentifiers ListRecords 53 ListIdentifiers ListRecords 53
Science (science)
ListIdentifiers ListRecords 20619 ListIdentifiers ListRecords 20619 ListIdentifiers ListRecords 20619 ListIdentifiers ListRecords 20619 ListIdentifiers ListRecords 20619
SH (sh)
ListIdentifiers ListRecords 242 ListIdentifiers ListRecords 242 ListIdentifiers ListRecords 242 ListIdentifiers ListRecords 242 ListIdentifiers ListRecords 242
Samhälls-, beteendevetenskap och juridik (SocialBehaviourLaw)
ListIdentifiers ListRecords 28809 ListIdentifiers ListRecords 28809 ListIdentifiers ListRecords 28809 ListIdentifiers ListRecords 28809 ListIdentifiers ListRecords 28809
Student thesis (studentThesis)
ListIdentifiers ListRecords 57334 ListIdentifiers ListRecords 57334 ListIdentifiers ListRecords 57334 ListIdentifiers ListRecords 57334 ListIdentifiers ListRecords 57334
SU (su)
ListIdentifiers ListRecords 2811 ListIdentifiers ListRecords 2811 ListIdentifiers ListRecords 2811 ListIdentifiers ListRecords 2811 ListIdentifiers ListRecords 2811
SwePub set for ESH (SwePub-esh)
ListIdentifiers ListRecords 882 ListIdentifiers ListRecords 882 ListIdentifiers ListRecords 882 ListIdentifiers ListRecords 882 ListIdentifiers ListRecords 882
SwePub set for FHS (SwePub-fhs)
ListIdentifiers ListRecords 587 ListIdentifiers ListRecords 587 ListIdentifiers ListRecords 587 ListIdentifiers ListRecords 587 ListIdentifiers ListRecords 587
SwePub set for GIH (SwePub-gih)
ListIdentifiers ListRecords 769 ListIdentifiers ListRecords 769 ListIdentifiers ListRecords 769 ListIdentifiers ListRecords 769 ListIdentifiers ListRecords 769
SwePub set for HGO (SwePub-hgo)
ListIdentifiers ListRecords 278 ListIdentifiers ListRecords 278 ListIdentifiers ListRecords 278 ListIdentifiers ListRecords 278 ListIdentifiers ListRecords 278
SwePub set for HH (SwePub-hh)
ListIdentifiers ListRecords 2708 ListIdentifiers ListRecords 2708 ListIdentifiers ListRecords 2708 ListIdentifiers ListRecords 2708 ListIdentifiers ListRecords 2708
SwePub set for HHS (SwePub-hhs)
ListIdentifiers ListRecords 656 ListIdentifiers ListRecords 656 ListIdentifiers ListRecords 656 ListIdentifiers ListRecords 656 ListIdentifiers ListRecords 656
SwePub set for HIG (SwePub-hig)
ListIdentifiers ListRecords 3383 ListIdentifiers ListRecords 3383 ListIdentifiers ListRecords 3383 ListIdentifiers ListRecords 3383 ListIdentifiers ListRecords 3383
SwePub set for HIS (SwePub-his)
ListIdentifiers ListRecords 1790 ListIdentifiers ListRecords 1790 ListIdentifiers ListRecords 1790 ListIdentifiers ListRecords 1790 ListIdentifiers ListRecords 1790
SwePub set for HJ (SwePub-hj)
ListIdentifiers ListRecords 8986 ListIdentifiers ListRecords 8986 ListIdentifiers ListRecords 8986 ListIdentifiers ListRecords 8986 ListIdentifiers ListRecords 8986
SwePub set for HKR (SwePub-hkr)
ListIdentifiers ListRecords 2350 ListIdentifiers ListRecords 2350 ListIdentifiers ListRecords 2350 ListIdentifiers ListRecords 2350 ListIdentifiers ListRecords 2350
SwePub set for HV (SwePub-hv)
ListIdentifiers ListRecords 1210 ListIdentifiers ListRecords 1210 ListIdentifiers ListRecords 1210 ListIdentifiers ListRecords 1210 ListIdentifiers ListRecords 1210
SwePub set for KAU (SwePub-kau)
ListIdentifiers ListRecords 1068 ListIdentifiers ListRecords 1068 ListIdentifiers ListRecords 1068 ListIdentifiers ListRecords 1068 ListIdentifiers ListRecords 1068
SwePub set for KMH (SwePub-kmh)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
SwePub set for KONSTFACK (SwePub-konstfack)
ListIdentifiers ListRecords 55 ListIdentifiers ListRecords 55 ListIdentifiers ListRecords 55 ListIdentifiers ListRecords 55 ListIdentifiers ListRecords 55
SwePub set for KTH (SwePub-kth)
ListIdentifiers ListRecords 27406 ListIdentifiers ListRecords 27406 ListIdentifiers ListRecords 27406 ListIdentifiers ListRecords 27406 ListIdentifiers ListRecords 27406
SwePub set for LIU (SwePub-liu)
ListIdentifiers ListRecords 45732 ListIdentifiers ListRecords 45732 ListIdentifiers ListRecords 45732 ListIdentifiers ListRecords 45732 ListIdentifiers ListRecords 45732
SwePub set for LNU (SwePub-lnu)
ListIdentifiers ListRecords 11288 ListIdentifiers ListRecords 11288 ListIdentifiers ListRecords 11288 ListIdentifiers ListRecords 11288 ListIdentifiers ListRecords 11288
SwePub set for MDH (SwePub-mdh)
ListIdentifiers ListRecords 5919 ListIdentifiers ListRecords 5919 ListIdentifiers ListRecords 5919 ListIdentifiers ListRecords 5919 ListIdentifiers ListRecords 5919
SwePub set for MIUN (SwePub-miun)
ListIdentifiers ListRecords 8955 ListIdentifiers ListRecords 8955 ListIdentifiers ListRecords 8955 ListIdentifiers ListRecords 8955 ListIdentifiers ListRecords 8955
SwePub set for NAI (SwePub-nai)
ListIdentifiers ListRecords 1026 ListIdentifiers ListRecords 1026 ListIdentifiers ListRecords 1026 ListIdentifiers ListRecords 1026 ListIdentifiers ListRecords 1026
SwePub set for NTNU (SwePub-ntnu)
ListIdentifiers ListRecords 5745 ListIdentifiers ListRecords 5745 ListIdentifiers ListRecords 5745 ListIdentifiers ListRecords 5745 ListIdentifiers ListRecords 5745
SwePub set for ORU (SwePub-oru)
ListIdentifiers ListRecords 6314 ListIdentifiers ListRecords 6314 ListIdentifiers ListRecords 6314 ListIdentifiers ListRecords 6314 ListIdentifiers ListRecords 6314
SwePub set for SH (SwePub-sh)
ListIdentifiers ListRecords 4716 ListIdentifiers ListRecords 4716 ListIdentifiers ListRecords 4716 ListIdentifiers ListRecords 4716 ListIdentifiers ListRecords 4716
SwePub set for SHH (SwePub-shh)
ListIdentifiers ListRecords 146 ListIdentifiers ListRecords 146 ListIdentifiers ListRecords 146 ListIdentifiers ListRecords 146 ListIdentifiers ListRecords 146
SwePub set for SU (SwePub-su)
ListIdentifiers ListRecords 34536 ListIdentifiers ListRecords 34536 ListIdentifiers ListRecords 34536 ListIdentifiers ListRecords 34536 ListIdentifiers ListRecords 34536
SwePub set for UMU (SwePub-umu)
ListIdentifiers ListRecords 28902 ListIdentifiers ListRecords 28902 ListIdentifiers ListRecords 28902 ListIdentifiers ListRecords 28902 ListIdentifiers ListRecords 28902
SwePub set for UU (SwePub-uu)
ListIdentifiers ListRecords 121523 ListIdentifiers ListRecords 121523 ListIdentifiers ListRecords 121523 ListIdentifiers ListRecords 121523 ListIdentifiers ListRecords 121523
Tekniska vetenskaper (Technology)
ListIdentifiers ListRecords 8758 ListIdentifiers ListRecords 8758 ListIdentifiers ListRecords 8758 ListIdentifiers ListRecords 8758 ListIdentifiers ListRecords 8758
UMU (umu)
ListIdentifiers ListRecords 2318 ListIdentifiers ListRecords 2318 ListIdentifiers ListRecords 2318 ListIdentifiers ListRecords 2318 ListIdentifiers ListRecords 2318
UU (uu)
ListIdentifiers ListRecords 4906 ListIdentifiers ListRecords 4906 ListIdentifiers ListRecords 4906 ListIdentifiers ListRecords 4906 ListIdentifiers ListRecords 4906