Åìµþ³Ø·ÝÂç³Ø¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê

http://ir.u-gakugei.ac.jp/dspace-oai/request [ Identify, ListSets, ListMetadataFormats, ListIdentifiers, ListRecords ]


First checked: 12/4/2006
Checked 4 times
Check failed 0 times
Last checked: 5/14/2012

Record Counts

  Metadata Formats
Sets junii Count junii2 Count oai_dc Count
- No setSpec - ListIdentifiers ListRecords 8309 ListIdentifiers ListRecords 8309 ListIdentifiers ListRecords 8309
附属小金井小学校-雑誌論文 (hdl_2309_105687)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
テスト用コレクション (hdl_2309_105709)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
連合学校教育学研究科-雑誌論文 (hdl_2309_105807)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
自然科学系-科研費及びその他報告書 (hdl_2309_105829)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
その他教育史資料 (hdl_2309_105874)
ListIdentifiers ListRecords 103 ListIdentifiers ListRecords 103 ListIdentifiers ListRecords 103
教員養成カリキュラム開発研究センター-報告書 (hdl_2309_107087)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
東京学芸大学附属学校 - 報告書 (hdl_2309_107181)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
連合学校教育学研究科-報告書等 (hdl_2309_108484)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
芸術・スポーツ科学系-講演・シンポジウム・会議報告 (hdl_2309_108964)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
東京学芸大学紀要 人文社会科学系 II (ISSN:18804322) (hdl_2309_1123)
ListIdentifiers ListRecords 70 ListIdentifiers ListRecords 70 ListIdentifiers ListRecords 70
東京学芸大学紀要 人文社会科学系 I (ISSN:18804314) (hdl_2309_1138)
ListIdentifiers ListRecords 78 ListIdentifiers ListRecords 78 ListIdentifiers ListRecords 78
学芸地理 (ISSN:09112693) (hdl_2309_116993)
ListIdentifiers ListRecords 500 ListIdentifiers ListRecords 500 ListIdentifiers ListRecords 500
地理学会誌 (ISSN:09112685) (hdl_2309_117120)
ListIdentifiers ListRecords 59 ListIdentifiers ListRecords 59 ListIdentifiers ListRecords 59
東京学芸大学紀要 総合教育科学系(ISSN:18804306) (hdl_2309_1411)
ListIdentifiers ListRecords 293 ListIdentifiers ListRecords 293 ListIdentifiers ListRecords 293
東京学芸大学紀要 第4部門 数学・自然科学(ISSN:03716813) (hdl_2309_1622)
ListIdentifiers ListRecords 224 ListIdentifiers ListRecords 224 ListIdentifiers ListRecords 224
双六 (hdl_2309_19)
ListIdentifiers ListRecords 143 ListIdentifiers ListRecords 143 ListIdentifiers ListRecords 143
東京学芸大学紀要 第1部門 教育科学(ISSN:03878910) (hdl_2309_2026)
ListIdentifiers ListRecords 318 ListIdentifiers ListRecords 318 ListIdentifiers ListRecords 318
東京学芸大学紀要 第2部門 人文科学(ISSN:03878929) (hdl_2309_2674)
ListIdentifiers ListRecords 193 ListIdentifiers ListRecords 193 ListIdentifiers ListRecords 193
東京学芸大学紀要 第3部門 社会科学(ISSN:03878937) (hdl_2309_2756)
ListIdentifiers ListRecords 116 ListIdentifiers ListRecords 116 ListIdentifiers ListRecords 116
東京学芸大学紀要 第5部門 芸術・健康・スポーツ科学(ISSN:13411691/03878945) (hdl_2309_2757)
ListIdentifiers ListRecords 78 ListIdentifiers ListRecords 78 ListIdentifiers ListRecords 78
東京学芸大学紀要 第5部門 芸術・体育(ISSN:03878945) (hdl_2309_2758)
ListIdentifiers ListRecords 90 ListIdentifiers ListRecords 90 ListIdentifiers ListRecords 90
東京学芸大学紀要 第6部門 技術・家政・環境教育(ISSN:13411705) (hdl_2309_2941)
ListIdentifiers ListRecords 57 ListIdentifiers ListRecords 57 ListIdentifiers ListRecords 57
連合学校教育学研究科-『学校教育学研究論集』(ISSN:13447068) (hdl_2309_3036)
ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29 ListIdentifiers ListRecords 29
東京学芸大学紀要.第6部門,技術・家政・野外教育(ISSN:03878953) (hdl_2309_3046)
ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18 ListIdentifiers ListRecords 18
東京学芸大学紀要.第6部門,産業技術・家政(ISSN:03878953) (hdl_2309_3047)
ListIdentifiers ListRecords 59 ListIdentifiers ListRecords 59 ListIdentifiers ListRecords 59
教育学講座-紀要論文 (hdl_2309_3049)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
附属世田谷小学校-紀要論文 (hdl_2309_3064)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
附属世田谷中学校-紀要論文 (hdl_2309_3066)
ListIdentifiers ListRecords 59 ListIdentifiers ListRecords 59 ListIdentifiers ListRecords 59
附属高等学校-紀要論文 (hdl_2309_3068)
ListIdentifiers ListRecords 73 ListIdentifiers ListRecords 73 ListIdentifiers ListRecords 73
附属大泉中学校-紀要論文 (hdl_2309_3076)
ListIdentifiers ListRecords 54 ListIdentifiers ListRecords 54 ListIdentifiers ListRecords 54
附属竹早小学校-紀要論文 (hdl_2309_3078)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
研究紀要 / 東京学芸大学教育学部附属竹早小学校・幼稚園(ISSN:13431579) (hdl_2309_3079)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
学びの場をひらく : 実践事例集 / 東京学芸大学教育学部附属竹早小学校・幼稚園(NCID:AA11557493) (hdl_2309_3080)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
附属竹早中学校-紀要論文 (hdl_2309_3082)
ListIdentifiers ListRecords 93 ListIdentifiers ListRecords 93 ListIdentifiers ListRecords 93
附属幼稚園-紀要論文 (hdl_2309_3084)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
附属特別支援学校-紀要論文 (hdl_2309_3086)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
教育実践研究支援センター-紀要論文 (hdl_2309_3089)
ListIdentifiers ListRecords 87 ListIdentifiers ListRecords 87 ListIdentifiers ListRecords 87
環境教育実践施設-紀要論文 (hdl_2309_3091)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
国際教育センター-紀要論文 (hdl_2309_3095)
ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39
教員養成カリキュラム開発研究センター-紀要論文 (hdl_2309_3097)
ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15 ListIdentifiers ListRecords 15
図書館出版物 (hdl_2309_34)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
貴重書 (hdl_2309_3502)
ListIdentifiers ListRecords 4755 ListIdentifiers ListRecords 4755 ListIdentifiers ListRecords 4755
東京学芸大学紀要 自然科学系 (ISSN:18804330) (hdl_2309_35386)
ListIdentifiers ListRecords 107 ListIdentifiers ListRecords 107 ListIdentifiers ListRecords 107
外国語・外国文化研究講座-紀要論文 (hdl_2309_38239)
ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39 ListIdentifiers ListRecords 39
「東京学芸大学紀要 第6部門 技術・家政・環境教育」(ISSN:03878953/13411705) (hdl_2309_44234)
ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40 ListIdentifiers ListRecords 40
博士論文 (hdl_2309_58475)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
★投稿用コレクション 変更しないでください★ (hdl_2309_59795)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
自然科学系-雑誌論文 (hdl_2309_62170)
ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36
教育実践研究支援センター-雑誌論文 (hdl_2309_62171)
ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19 ListIdentifiers ListRecords 19
東京学芸大学附属学校研究紀要(ISSN:02854309) (hdl_2309_6896)
ListIdentifiers ListRecords 121 ListIdentifiers ListRecords 121 ListIdentifiers ListRecords 121
附属図書館-雑誌論文 (hdl_2309_74088)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
東京学芸大学紀要 芸術・スポーツ科学系(ISSN:18804349) (hdl_2309_803)
ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79 ListIdentifiers ListRecords 79
総合教育科学系-科研費報告書 (hdl_2309_87768)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
総合教育科学系-雑誌論文 (hdl_2309_88788)
ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21 ListIdentifiers ListRecords 21
附属国際中等教育学校-紀要論文 (hdl_2309_89505)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
附属高等学校大泉校舎-紀要論文 (hdl_2309_90128)
ListIdentifiers ListRecords 89 ListIdentifiers ListRecords 89 ListIdentifiers ListRecords 89
人文社会科学系-科研費及びその他報告書 (hdl_2309_90510)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
作業用 (hdl_2309_95090)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
人文社会科学系-雑誌論文 (hdl_2309_96223)
ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14 ListIdentifiers ListRecords 14
芸術・スポーツ科学系-雑誌論文 (hdl_2309_96224)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
環境教育実践施設-雑誌論文 (hdl_2309_96225)
ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4 ListIdentifiers ListRecords 4
教員養成カリキュラム開発研究センター-雑誌論文 (hdl_2309_96894)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
自然科学系-講演・シンポジウム・会議報告 (hdl_2309_96906)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
教育実践研究支援センター-科研費報告書 (hdl_2309_96985)
ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10 ListIdentifiers ListRecords 10
芸術・スポーツ科学系-科研費報告書 (hdl_2309_97017)
ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6 ListIdentifiers ListRecords 6